Fire Exposed Duct System

Varför FEDS

Det här gör FEDS

FEDS kan beräkna erforderlig brandisolering för:
• Fläktar i drift med utvändig eller invändig brand
• Brandskyddsspjäll, med och utan läckage.

Vidare påverkas utformningen av:
• Ytans utvändiga emissivitet, varierar med isolerprodukt och ytbeklädnad.
• Flöde och flödesriktning.
• Avgreningar och anslutningar.
• Donplacering.

FEDS ger dig en tydlig bild genom att simulera både interna och externa brandtemperaturer för olika delar av ventilationskanalsystemet. Med programmets statiska beräkningsmetod och valfria temperaturer som indata ges resulterande temperaturer på olika ytor av kanalsystemet.

Indata i programmet (allmänna):
• Kanaldimension och tvärsnitt (cirkulärt eller rektangulär).
• Valfri omgivningstemperatur på brandutsatt och icke brandutsatt sida, kanalände.
• Godstjocklek och värmeledningstal.
• Lufthastighet/luftflöde
• Blockering av kanalände för att beräkna maximal yttemperatur på luftdon.
• Intern vämelast för att kunna beräkna imkanalsbränder.

Indata i programmet (per kanaldel):
• Typ av del, kanal och längd, isolerad eller oisolerad eller brandgasspjäll samt respektive dels omgivningstemperatur.
• Valbart värde för emissivitet, respektive dels insida och utsida

Det här gör FEDS

FEDS bidrar till ett mer hållbart byggande

Med FEDS kan du effektivisera användningen av isolering.
Där det är lämpligt kan du också inkludera skyddsavstånd till brännbart material i kombination med isolering i beräkningen.
Genom denna metod optimeras mängden isoleringsmaterial.
Detta leder till minskade byggkostnader samtidigt som det bidrar till att minska klimatpåverkan.
Genom att använda mindre material och sänka kostnaderna ger vi ett positivt bidrag till en grönare framtid.

FEDS, Fire Exposed Duct System är en revolutionerande lösning
Vi är stolta över att erbjuda ett program som är bättre än traditionella isoleringsberäkningar. FEDS ger dig nya insikter och möjligheter när du hanterar brandsäkerhet och ventilationsprojekt. Nu är det slut med uppskattningar! Med FEDS får du en helt ny noggrannhetsnivå och branschstandard.
Säkerhet behöver inte vara krångligt!
Att navigera genom komplexa beräkningar har aldrig varit enklare. FEDS har en användarvänlig design som tilltalar både dig som nybörjare och erfaren användare.
Vi tror inte på begränsningar

FEDS ska inte spräcka budgeten och därför betalar du bara en årsprenumeration. 

Visualiserad brandsäkerhet
Att visualisera data är avgörande för att fatta välgrundade beslut. FEDS ger detaljerade grafiska presentationer så att du enkelt förstår även komplex information. Se ditt projekts isoleringsbehov växa fram genom tydliga diagram och grafer.

FEDS TAR BRANDSÄKERHETEN I VENTILATIONSSYSTEM TILL EN NY NIVÅ

FEDS utvecklas och marknadsförs av ett team experter med både akademisk och industriell bakgrund. Tillsammans säkerställer teamet en helhetssyn rörande isoleringsberäkningar.

Programvaran FEDS är en teknologisk innovation som erbjuder senaste teknik för exakta och effektiva resultat. Programmet tar hänsyn till användarnas varierande behov.

Support är kostnadsfri och ingår i din prenumeration.

Med FEDS hjälp kan du göra isoleringsberäkningar för ventilationssystem och skapa effektiv och hållbar brandsäkerhet.