Fire Exposed Duct System

FEDS

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM

 

INTEGRITETSPOLICY

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM åtar sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta standarder.

ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER
FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM är den personuppgiftsansvarige enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 för behandlingen av personuppgifter som sker inom företaget.

KONTAKT FÖR GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Om du har några frågor eller farhågor angående vår behandling av dina personuppgifter, såsom vilka uppgifter vi kan ha registrerat, eller om du vill begära rättelse eller radering av dina uppgifter, kontakta oss via e-post på support@firesoft.se

INSAMLING AV DATA ENLIGT GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Genom våra webbplatser erbjuder FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM dig möjligheten att beställa supportmaterial eller registrera dig för att ta emot vårt nyhetsbrev. På dessa webbplatser får vi uppgifter om ditt namn och kontaktuppgifter samt annan information som är nödvändig för att slutföra dina förfrågningar. För att förbättra våra tjänster och för att kunna anpassa vår kommunikation med dig, kan vi också be dig att tillhandahålla ytterligare information om dina personliga eller professionella intressen, hemvist eller liknande. När du kontaktar oss, lägger en beställning eller lämnar ett klagomål kommer dina personuppgifter att registreras i vårt system och användas för administrativa ändamål. Dina data kan också användas för marknads- och kundanalyser, övervakning eller utveckling av FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM:s tjänster samt för marknadsföringsändamål. Kontaktpersoner på företag kommer att registreras med namn, adress, telefonnummer, avdelning/enhet, e-postadress och befattning. I fallet med enskilda näringsidkare kommer personnummer också att registreras eftersom dessa också är organisationsnumret.

SÄKERHET ENLIGT GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och säkerställa korrekthet använder vi kryptering när vi behandlar känsliga personuppgifter. Vi strävar alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om dina personuppgifter dock överförs till ett land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal som reglerar överföring och behandling av personuppgifter med mottagande företag/organisation för att säkerställa att skyddsnivån är likvärdig med den inom EU/EES, till exempel innehåller standardklausuler godkända av Europeiska kommissionen.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM behandlar och använder de uppgifter du har lämnat för att tillgodose dina behov och erbjuda dig en förbättrad service. FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter utan ditt samtycke, förutom i enlighet med gällande lagstiftning eller om det krävs i samband med en beställning du har lagt hos oss för en produkt eller tjänst. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part med undantag för sådana uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra åtaganden, såsom leveransadressinformation till transportörer. Ibland anlitar vi underleverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. IT-system, operativa och hostingtjänster, webbtrafikanalys och utskick av nyhetsbrev. Om vi delar dina personuppgifter med en tredje part kommer vi att ingå avtal för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett tillfredsställande sätt. FIRE EXPOSED DUCT SYSTEM använder aldrig medvetet data från eller engagerar sig i riktad marknadsföring mot barn eller minderåriga.

UTDRAG, RÄTTNINGAR OCH RADERINGAR FRÅN REGISTRET
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det finns en kund-/leverantörsrelation mellan företagen och det krävs för att genomföra beställningar, leveranser, fakturering, hantering av klagomål och returer samt för att kunna utöva rättigheter som garantier. Du har rätt att begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas till dess avsedda ändamål. Du behåller alltid rätten att undvika direktmarknadsföring och kan invända mot att dina personuppgifter används för ett sådant ändamål. Om du vill begära ett registerutdrag eller rättelse eller radering av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post på support@firesoft.se Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev har du också möjlighet att avregistrera dig från vår e-postlista i varje nyhetsbrev.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Observera att om du klickar på några länkar som kan visas på någon av våra webbplatser, kan du tas till andra webbplatser som har olika bestämmelser för integritet än de som anges här.