Fire Exposed Duct System

FEDS

System användare

nöjda kunder

Våra tjänster har överträffat mina förväntningar.

Jag är mycket imponerad av den professionella och tillmötesgående servicen. Rekommenderar starkt till andra företag.

Lars Mattsson, Stål & Brandteknik AB

Stål & Brandteknik AB strävar alltid efter att vara ledande inom husbyggnadstekniskt brandskydd och passivt brandskydd i Sverige. Som både entreprenör och materialleverantör förser vi marknaden med innovativa lösningar och nya material. Vi använder FEDS för att beräkna kompletterande isolering till våra tätningar av obrännbara rör i brandcellsgränser. Detta är särskilt viktigt vid installationer av grövre kopparrör, sprinkler och gjutjärn, där vår tekniska expertis och noggranna beräkningar garanterar våra produkters prestanda och funktion.

Thomas Järphag, Senior Consultant Brandexpert, NCC Building SE

Jag använder programvaran främst till att göra byggnadstekniska bedömningar och verifieringar, tex för att beräkna erforderligt skyddsavstånd för en oisolerad ventilationskanal till brännbart material, tex i ett undertaksutrymme. FEDS kan beräkna kanalens yttemperatur och strålningsintensitet samt erforderligt skyddsavstånd efter ett kanalgenombrott vid en brandcellsgräns. Då programvaran är lättanvänd kan man snabbt göra flera beräkningar och hitta ett optimalt och kostnadseffektivt brandskydd. Mina kolleger använder också FEDS för traditionella brandtekniska beräkningar med avseende på ventilationsbrandskydd då det går snabbt att få ett resultat och en tillhörande rapport. Ett stort plus är att det finns en exempelsamling med färdiga mallar och en mycket bra dokumentation. Jag kan starkt rekommendera programvaran.

Johan Rönnbäck, Briab

Affärschef och brandkonsult med inriktning mot ventilationsbrandskydd. Jag använder programmet för att stötta VVS-konsulter med råd kring utformning av isolering i specifika fall där det är extra utmanande eller svårt att veta hur isoleringen ska utformas. Särskilt användbart är programmet vid ombyggnationer av befintliga hus där man ofta får tänka ”outside the box”. Med programmet har man då en möjlighet att testaberäkna olika varianter på lösningar. Jag upplever programmet som väldigt intuitivt och lättarbetat.

Hans Nyman, Brandskyddslaget AB

I mitt arbete som brandkonsult med huvudsaklig inriktning på ventilationsbrandskydd använder jag FEDS dagligen. Med programmets många fördefinierade brandfall och tydliga utdata kan jag i projekteringen tillsammans med ventilationskonsulter optimera utförandet av kanalisoleringen, oavsett skyddsmetod. FEDS har ökat min förståelse för vad som påverkar isoleringsbehovet av kanaler. Dessutom finns i FEDS flera handböcker och bakgrundsmaterial för installationsbrandskydd.

Sanna Sävmark, Brandskyddslaget AB

Mina arbetsuppgifter på Brandskyddslaget varierar en del, men arbetar ca 50 % med ventilationsbrandskydd. FEDS är ett användarvänligt och ett bra program för att förstå behovet av isolering och skyddsavstånd mm. Programmet har varit behjälpligt i flera av mina projekt, där jag bland annat analyserat behovet av isolering av imkanaler, skyddsavstånd till brännbart samt isoleringsbehov vid installation av brandgasspjäll (E 60-S).