Fire Exposed Duct System

FEDS

FEDS brinner för brandsäkerhet

Ventilationen ingår i fastighetens brandskydd och ventilationssystemen måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids. Beräkningsprogrammet FEDS utvecklades för att kunna beräkna kritiska delar i ett kanalsystem vid brandpåverkan.

MÖT EXPERTERNA BAKOM FEDS

FEDS står för Fire Exposed Duct System.

FEDS är en programvara som hjälper användaren att optimera isoleringen i ventilationssystem.

Här får du lära känna uppfinnarna.

VÅRA EXPERTER

FEDS
Använder ditt företag också FEDS?

System Användare

Lars Mattsson, Stål & Brandteknik AB

Stål & Brandteknik AB strävar alltid efter att vara ledande inom husbyggnadstekniskt brandskydd och passivt brandskydd i Sverige. Som både entreprenör och materialleverantör förser vi marknaden med innovativa lösningar och nya material. Vi använder FEDS för att beräkna kompletterande isolering till våra tätningar av obrännbara rör i brandcellsgränser. Detta är särskilt viktigt vid installationer av grövre kopparrör, sprinkler och gjutjärn, där vår tekniska expertis och noggranna beräkningar garanterar våra produkters prestanda och funktion.

Thomas Järphag, Senior Consultant Brandexpert, NCC Building SE

Jag använder programvaran främst till att göra byggnadstekniska bedömningar och verifieringar, tex för att beräkna erforderligt skyddsavstånd för en oisolerad ventilationskanal till brännbart material, tex i ett undertaksutrymme. FEDS kan beräkna kanalens yttemperatur och strålningsintensitet samt erforderligt skyddsavstånd efter ett kanalgenombrott vid en brandcellsgräns. Då programvaran är lättanvänd kan man snabbt göra flera beräkningar och hitta ett optimalt och kostnadseffektivt brandskydd. Mina kolleger använder också FEDS för traditionella brandtekniska beräkningar med avseende på ventilationsbrandskydd då det går snabbt att få ett resultat och en tillhörande rapport. Ett stort plus är att det finns en exempelsamling med färdiga mallar och en mycket bra dokumentation. Jag kan starkt rekommendera programvaran.

Johan Rönnbäck, Briab

Affärschef och brandkonsult med inriktning mot ventilationsbrandskydd. Jag använder programmet för att stötta VVS-konsulter med råd kring utformning av isolering i specifika fall där det är extra utmanande eller svårt att veta hur isoleringen ska utformas. Särskilt användbart är programmet vid ombyggnationer av befintliga hus där man ofta får tänka ”outside the box”. Med programmet har man då en möjlighet att testaberäkna olika varianter på lösningar. Jag upplever programmet som väldigt intuitivt och lättarbetat.